آوریل 11, 2016
آیا جراحی و کاشت مو توصیه می شوند؟

برتری های ترمیم به کاشت

برتری های ترمیم به کاشت برتری های ترمیم به کاشت 1- ترمیم مو از لحاظ هزینه ای نسبت به کاشت مو ارزان تر است. 2- تمام […]